Tâm sự

🍃Già đi..

🍃Khi con người ta bắt đầu nếm trải hồi ức… thì chứng tỏ là trái tim đã già đi..
🌏Chuyên mục Tâm sự