Tâm sự

🧡Khoảnh khắc lưỡng lự..

🧡Khoảnh khắc lưỡng lự nhất trong đời người: chính là lúc ta phải lựa chọn việc nên ở lại, hay phải rời xa..
Tôi muốn nói với người ấy rằng bất kể tôi ở đâu, bất kể có xảy ra chuyện chi, thì tôi cũng vẫn sẽ nhớ về người ấy, về khoảng thời gian chúng tôi đã từng có;
Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi. Và nếu như tôi có thể làm lại, thì tôi cũng vẫn sẽ chọn lựa đi cùng người ấy o1 đoạn đường. Không hối hận!
🌏Chuyên mục Tâm sự