Tâm sựTình yêu

💚Chọn cách..

💚Yêu – lắm lúc cũng chỉ là o1 kiểu làm tổn thương lẫn nhau mà thôi.
Kẻ tàn nhẫn, chọn cách làm tổn thương người khác. Người lương thiện, thì chọn cách làm tổn thương chính mình..
🌏Chuyên mục Tâm sự