Tâm sự

🍁Đầy rẫy những sự được mất..

🍁Tới mội thời điểm nào đó bạn sẽ nhận ra rằng, có một số người chỉ có thể ở lại trong hồi ức của mình. Chứ chẳng thể nào cùng nhau đi tới cuối cuộc đời vốn đầy rẫy những sự được mất này..
🌏https://hot247.net/tam-su