🌷Nhiều khi như vậy

Nhiều khi chúng ta chẳng muốn làm cái chi ngoài việc tận hưởng một vài điều thật riêng tư. Hoặc là không muốn ra ngoài, không muốn làm việc, cũng khôn

Xem thêm

📧Ngổn ngang trong lòng..

📧Có những ngày ngôn ngữ dài quá mà nói bao nhiêu, viết bao nhiêu chăng nữa... cũng chẳng đủ diễn tả hết những thứ đang ngổn ngang trong lòng.. 🌏Chuyê

Xem thêm

🍃Dù chỉ một khoảnh khắc..

🍃Thành phố này đúng là buồn cười. Vừa đủ bé nhỏ để hai người gặp rồi yêu nhau. Rồi lại đủ rộng lớn để sau khi chia tay, dù cố tình tìm kiếm, hai người

Xem thêm