Tâm sự

🦋Bỏ lỡ..

🦋Hóa ra, tiếc nhứt trên đời này chẳng phải là không đến được với nhau, cũng chẳng phải là không thể ở bên nhau tới cuối con đường, mà là Bỏ Lỡ nhau khi ngỡ như đã ở gần trong gang tấc.
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc, nhưng vẫn như trăm ngàn dặm xa xôi.
Nếu có loại nước nào quên tình của doremon, xin cho tôi một ly..