🧢Cô đơn như vậy đấy..

🧢Thế hệ chúng tôi là thế hệ Bàn phím - nghĩa là ăn ngủ nói chuyện tâm sự tranh cãi chửi rủa mếu cười đều gõ và gõ, thứ giao tiếp cùng nhiều nhất là ch

Xem thêm

🍂Biết rỏ..

🍂Nhiều lúc, việc chọn giữ khoảng cách với một ai đó, không phải vì không quan tâm, mà là đã biết rõ một điều rằng người ấy chẳng thuộc về mình..

Xem thêm

💚Câu chuyện..

💚Câu chuyện không thể gọi tên, lại chính là câu chuyện tình dễ làm cho người ta bị tổn thương nhiều nhất..

Xem thêm

🦋Bỏ lỡ..

🦋Hóa ra, tiếc nhứt trên đời này chẳng phải là không đến được với nhau, cũng chẳng phải là không thể ở bên nhau tới cuối con đường, mà là Bỏ Lỡ nhau kh

Xem thêm