Tâm sự

🍃Sâu thẳm tâm can..

🍃Khi con người ta ít nói đi, sẽ suy nghĩ nhiều hơn, và rồi trong khoảng lặng đó… kí ức lại tràn về!
Nói nhiều hay ít, nhớ tới hay không liệu có quan trọng chi, khi mà trong sâu thẳm tâm can chỉ có mỗi o1 mình ta..
🌏Chuyên mục Tâm sự