Tâm sự

🌷Gặp lại?

🌷Đã bao lâu rồi bạn không còn nghe giọng nói của ai đó? Ai chẳng mong rằng một ngày trong tương lai sẽ gặp lại?
Nhưng đời ai cũng có một người, mình hiểu rằng chỉ nên để họ trong tim, chứ không thể nắm tay họ mà đi tới cuối đời..