Tâm sự

💚Thời gian khiến cho..

💚Tình yêu khiến người ta quên đi thời gian, còn thời gian khiến người ta quên đi tình yêu..