Tâm sự

⚡️Đôi khi

⚡️Đôi khi người ta thích 1 bài hát chỉ vì một câu trong bài hát đó… Đôi khi người ta thích 1 ai đó chỉ vì 1 điều rất nhỏ nhặt của người đó..
Greatness as you, smallest as me
You show me what is deep as sea
🌏https://hot247.net/tam-su