Công nghệ - Mạng xã hộiTâm sự

🍂Biết rỏ..

🍂Nhiều lúc, việc chọn giữ khoảng cách với một ai đó, không phải vì không quan tâm, mà là đã biết rõ một điều rằng người ấy chẳng thuộc về mình..