Tâm sự

🌷Hoa hồng đi với lá xanh, ai sẽ cùng với ta đi trọn đời?