Tâm sự

😓Chứa đựng nỗi buồn..

😓Tôi sống trong o2 cái thế giới luôn.
Một cái là để giả vờ hạnh phúc để chẳng ai thấy nỗi niềm của tôi.
Cái còn lại để chứa đựng nỗi buồn thật sự của bản thân..
🌏Chuyên mục Tâm sự