Tâm sự

🌷Liệu ta có say?..

🌷Người tới tìm ta để nói lại những lời đã cũ. Nhưng rượu đã nhạt, lại rót vào chén vỡ, liệu ta có say?..
🌏Chuyên mục Tâm sự