Tâm sự

🌸Quên và tha thứ..

🌸Quên và tha thứ… Ừ thì tha thứ cho người đã làm mình đau, nhưng làm sao để quên được nỗi đau đó?
Còn đây đôi chút, chút tim yêu này biết dành cho ai?..
🌏Chuyên mục Tâm sự