Tâm sự

🍂Tổn thương..

🍂Tất cả chúng ta đều bị tổn thương theo cách này hay cách khác.
Làm sao mà nguôi được những nát tan ở trong lòng?
Ừ thì đành chấp nhận, và phải tiếp tục sống như chẳng hề có chuyện gì xảy ra..
🌏Chuyên mục Tâm sự

p