Công nghệ - Mạng xã hộiTâm sự

🍂Chẳng bao giờ..

📱Danh bạ điện thoại sẽ luôn có một dãy số mà ta sẽ không bao giờ đụng tới, nhưng cũng không bao giờ xóa đi.
Trong tim mỗi người, đều có một ai đó vĩnh viễn không bao giờ nhắc tới, nhưng cũng sẽ chẳng bao giờ quên đi.