Công nghệ - Mạng xã hộiTâm sự

🍃Tạm biệt

Thực ra, dù nói hay không nói một lời tạm biệt liệu có ý nghĩa chi? Quan trọng là trong lòng có tạm biệt được hay không mà thôi.