Tâm sự

🍂Lựa chọn khó khăn..

🍂Một trong những lựa chọn khó khăn nhất trong đời chính là nên rời đi, hay ở lại và cố gắng nhiều hơn nữa..