Tâm sự

🌱Thương tích đầy mình..

🌱Chuyện cũ, người cũ… tốt nhất là quay mặt đi như chưa từng quen biết. Ai mà biết được người ta đã quên hay chưa trong khi bản thân thì lại còn đang thương tích đầy mình..
🌏Chuyên mục Tâm sự