Tâm sự

🌸Hoài niệm cũng là..

🌸Nhiều khi bạn nhớ o1 người đã cũ không phải vì bạn muốn họ quay trở lại trong cuộc sống của mình. Chỉ là hoài niệm cũng là một phần trong hành trình đi tới mà thôi.
Có những vết thương sẽ còn để lại đời ta..
🌏Chuyên mục Tâm sự