Tâm sự

💜Nhập nhằng chẳng rõ..

💜Có lẽ nên có những yêu thương nhập nhằng chẳng rõ. Để:
+ Còn giữ được chút ít tình,
+ Có thể hiện hữu trong đời nhau mà chẳng có điều chi phải ràng buộc,
+ Còn chút mơ mộng rằng ngày mai còn là ẩn số, chẳng phải tròn trĩnh một số 0..
🌏Chuyên mục Tâm sự