Tâm sự

💐Tiếp tục đi lên

💐Mọi cơ ngơi thành tựu trên đời này đều có được từ việc đi lên từ những thứ đổ nát, nhỏ bé. – Đá quý Phước Lộc

Hãy xem cuộc đời chúng ta là một câu hoàn chỉnh, vậy nếu có thất bại hãy xem đó là một dấu phẩy nho nhỏ, để tiếp tục viết tiếp câu chuyện của mình…

Đừng nên bi quan về những việc không vui trong quá khứ, tiếp tục tiến về phía trước là cách duy nhất để bạn tiến tới gần hơn nữa với thành công
Đừng nên bi quan về những việc không vui trong quá khứ, tiếp tục tiến về phía trước là cách duy nhất để bạn tiến tới gần hơn nữa với thành công

Fanpage: Hot 247