Tâm sự

💜Ngang trái..

💜Cuộc đời này ngang trái ở chỗ: Những người khôn ngoan thì lại đầy ắp do dự vì vướng bận suy nghĩ cân nhắc đắn đo quá nhiều thứ, còn những kẻ khù khờ luôn có thừa tự tin. Là vui hay buồn?
🌏Chuyên mục Tâm sự