Công nghệ - Mạng xã hộiTâm sự

🍃Lòng vẫn

🍃Gặp lại người cũ, không đáng sợ. Gặp lại người cũ mà lòng vẫn còn thương, mới thật đáng sợ..