Công nghệ - Mạng xã hộiTâm sự

🧢Cô đơn như vậy đấy..

🧢Thế hệ chúng tôi là thế hệ Bàn phím – nghĩa là ăn ngủ nói chuyện tâm sự tranh cãi chửi rủa mếu cười đều gõ và gõ, thứ giao tiếp cùng nhiều nhất là chiếc điện thoại, một ngày có thể gõ trăm ngàn kí tự nhưng không thốt nên nỗi một lời. Lạ lùng như vậy đấy.
Hoặc là… cô đơn như vậy đấy..
🌏https://hot247.net/tam-su