Công nghệ - Mạng xã hội

💙Báo vi tính đời đầu, xưa Ad chat yahoo mới biết máy tính..