Tâm sự

🍂Xa mặt cách lòng..

🍂Vẫn thường nghe rằng: người yêu nhau sẽ lại quay về với nhau. Rồi cuộc đời chứng tỏ cho ta thấy, chẳng có mấy người yêu nhau.
Vì xa mặt cách lòng ư? Hay lòng người dễ đổi thay? Sông cạn đá mòn, liệu còn mấy ai sẽ đợi chờ, sẽ nỉ non?..
🌏Chuyên mục Tâm sự