Tâm sự

🧡Trả lại cho người..

🧡Thì ra, thứ gọi là duyên phận, chẳng qua cũng chỉ là o1 món nợ mà ta phải trả lại cho người..
Và từ đây mãi mãi mất nhau!
🌏Chuyên mục Tâm sự