Tâm sự

👠Sửa lại

👠Đôi dép bị hư, vì nó ở bên mình quá lâu chẳng nỡ rời xa nên đi sửa lại để mang tiếp…
Người đã qua, chuyện đã cũ liệu có sửa lại được để tiếp tục hay chăng?..
🌏Chuyên mục Tâm sự