Tâm sự

🌷Mãnh liệt đã đi qua..

🌷Vẻ ngoài bình tĩnh của o1 ai đó, thì bên trong, đều chứa đựng o1 khoảng thời gian mãnh liệt đã đi qua..
🌏Chuyên mục Tâm sự