T芒m s峄Truy峄噉 hay

馃Kh么ng c貌n tr貌 chuy峄噉..

馃C贸 nh峄痭g b脿i h谩t trong chi岷縞 phone, cho d霉 kh么ng c貌n nghe th矛 ta c农ng kh么ng bao gi峄 x贸a. V脿, c贸 nh峄痭g con ng瓢峄漣 trong cu峄檆 膽峄漣 n脿y, d霉 ta kh么ng c貌n tr貌 chuy峄噉, nh瓢ng c农ng ch岷硁g bao gi峄 qu锚n!
Duy锚n ng芒u chia 膽么i b峄, t矛nh s岷 c貌n m茫i mong ch峄..
馃審Chuy锚n m峄 T芒m s峄