Tâm sựTruyện hay

💛Khó khăn biết mấy..

💛Thật dễ dàng để mà quen với o1 người xa lạ. Nhưng lại khó khăn biết mấy, khi phải xa lạ với o1 người đã từng thân quen..
Có những giấc mộng thật buồn, nhưng cũng sẽ có những cơn mơ mừng vui, cuộc sống mà.
🌏Chuyên mục Tâm sự