Nội dung

  • Tên Shop: Nếu không phải là thương hiệu nỗi tiếng thì nên đặt tên Shop phài có sản phẩm đang kinh doanh.
  • Giới thiệu Shop: Mô trả chi tiết về doanh nghiệp, đưa kèm từ khóa vào.
  • Tiêu đề sản phẩm: Đặt tên tiêu đề có chứa từ khóa chính, nếu từ khóa cạnh tranh cao có thể dùng từ khóa phụ liên quan.
  • Mô tả sản phẩm: Mô tả chi tiết, Đưa thêm từ khóa và hastag vào.
  • Hình ảnh: Sử dụng hình ảnh đúng kích thước chuẩn, đăng đầy đủ không bỏ trống bất cứ phần ảnh nào. Ảnh phải đẹp, có logo, có một số thông tin sản phẩm.
  • Đặt đúng nhóm danh mục cho sản phẩm.

Kỹ thuật

  • Dùng các tài khoản khác tìm kiếm từ khóa và sản phẩm của bạn.
  • Mua chéo và đánh giá sản phẩm.
  • Backlink cho sản phẩm.
  • Tăng traffic cho sản phẩm.