• Cài đặt Google Map

+ Up thông tin doanh nghiệp lên Google map.

  • Tối ưu hóa hình ảnh và GeoTag

+ Up hình ảnh doanh nghiệp lên, khoảng 20 – 30 ảnh jpg. Không nên download những hình ảnh trên mạng về mà lấy ảnh của doanh nghiệp luôn để tránh bị trùng.

+ Đặt title cho ảnh bằng những từ khóa

+ Geotag cho ảnh bằng geotag.online.

  • Up thông tin lên social tăng độ uy tín

+ Thông tin gồm NAP (Name – Address – Phone).

+ Ảnh càng nhiều càng tốt.

+ Describe ngắn khoảng 140 từ tổng quan về doanh nghiệp.

+ Describe dài hơn 200 từ giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ. Những social cho mô tả dài thì ghi càng nhiều càng tốt để Googlebot dễ index.

+ Tối ưu URL web lên social.

  • Đặt title cho Google my business

+ Đặt theo tên doanh nghiệp là ổn và tránh bị khóa khi đặt tên theo kiểu tên doanh nghiệp kèm dịch vụ phía sau. Ví dụ chỉ nên đặt tên là Paradise, ko nên đặt Paradise – Dịch vụ SEO Google hàng đầu.

  • Điều chỉnh, tối ưu danh mục (important)

+ Giúp Google định hình và đánh giá lĩnh vực kinh doanh của bạn, giúp bạn có thể SEO cùng lúc rất nhiều từ khóa lên Google map.

+ Chọn doanh mục phổ biến nhất làm danh mục chính trong Google my business.

+ Add thêm những danh mục con có tính liên quan.

+ Chú ý điền thông tin tất cả các danh mục nhé.

  • Dùng backlink và Citation về Map

+ Citation là một bản ghi về NAP gốm: tên, địa chỉ, số điện thoại, url web. Càng sở hữu nhiều nguồn citation chất lượng thì web của bạn càng mạnh và sếp hạng cao hơn. Hãy viết thật chi tiết về các citation của mình. Lưu ý tính đồng nhất của các citation.

+ Dùng Schema markup để thêm NAP vào web để gửi một tín hiệu đáng tin cậy đến Google.

+ Trang web nào có độ liên quan và uy tín cao (mật độ Anchor Text cao) sẽ giúp Google dễ dàng hiểu hơn. Đồng thời, Backlink chứa các Anchor Text này phải chất lượng. Lưu ý: Web chính ở đây là URL mà bạn đã nhập trong Google My Business (không sử dụng URL Google My Business).

  • Review cho doanh nghiệp

+ Cỡ 5 review là đủ.