Tâm sựTình yêu

🌷Hết lòng hết dạ..

🌷Đừng bao chừ nói lời tạm biệt nếu mình vẫn muốn cố gắng.
Đừng bao chừ chịu từ bỏ nếu cảm thấy còn có thể tiếp tục.
Và đừng nói không yêu ai nữa nếu ánh mắt ai đó vẫn còn có thể giữ chân bạn.
Dù ta biết rằng có nhiều chuyện không phải cứ hy vọng là được, nhưng sau này ta sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã hết lòng hết dạ..
🌏Chuyên mục tâm sự