Số dư: 72,026 VNĐ

Lịch sử giao dịch

16/07/2023
IBVCB.3785374262.079152.NGUYEN VO LOC TUAN chuyen khoan.CT tu 0651000817945 NGUYEN VO LOC TUAN toi 19039016211014 PHAM THI XUAN MAI Ngan hang Ky thuong Viet Nam (TECHCOMBANK)
Số tham chiếu: 5276 – 73654
– 50,000 VND

16/07/2023
IBVCB.3563702535.063421.NGUYEN VO LOC TUAN chuyen khoan.CT tu 0651000817945 NGUYEN VO LOC TUAN toi 1606206295545 NGUYEN HUU TU Agribank (NH NN&PT NT Việt Nam)
– 3,000,000 VNĐ.
Xem thêm

Tuỳ chọn tính năng