Công nghệ - Mạng xã hội

💜Đời thật dịu nhẹ

💜Đời thật dịu nhẹ
Và nếu cuộc đời chẳng lúc nào thôi khó khăn, hãy hứa rằng sẽ luôn mỉm cười có được không?