Tâm sự

💚Cứ tưởng..

💚Cứ tưởng vì một ai đó, mình có thể làm bất kỳ điều chi, chỉ cần đổi lại rằng, xin hãy đừng đi..
Nhưng hóa ra, điều mình có thể cầu xin là xin với chính mình, rằng thương mình một chút đi, có được không?
Người đã “chẳng yêu” thì mình có làm muôn chuyện, có níu kéo kỳ kèo, cũng chẳng thể thay đổi được quyết định của một-người-không-phải-mình. Chi bằng, tự thay đổi quyết định của bản thân. Rằng hãy “ngừng yêu”!
🌏https://hot247.net/tam-su