Công nghệ - Mạng xã hội

Chua lắm thì cũng bằng chanh🍋, làm trai ai chẳng sở khanh đôi lần🤣