Tâm sự

💚Anh vẫn ở đây mà..

💚Mối tình đã qua. Tôi chẳng còn nhớ được gì nhiều. Chỉ nhớ có một lời vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể quên, người ta bảo: Anh vẫn ở đây mà..
🌏Chuyên mục Tâm sự